MEDLEMSKAP

Jag är medlem i svensk handledarförening i psykosocialt arbete och följer deras etisk riktning. 

Klicka in på den här länken för att ta reda på mer: 

https://handledarforeningen.com/handledarforeningen/broschyr-handledning/