OM MIG

Jag är socionom sedan 91 med erfarenhet av socialtjänstens samtliga områden. Jag tycker det är viktigt och roligt att kombinera teori och praktik. Jag har därför kontinuerligt vidare utbildat mig inom olika områden bla. arbetsrätt, organisation och ledarskap och pedagogik. Jag är magister i socialt arbete och sedan 2011 handledare i psykosocialt arbete. Utbildad på avancerad nivå på Göteborgs universitet. Jag har under 20 år arbetat med övergripande organisatoriska frågor dels inom länsstyrelsen med rådgivning och tillsyn och dels som chef på samtliga nivåer. 

Under 2020 bestämde jag mig för att lämna chefskapet och satsa på handledning, organisation och ledarskapsutveckling. Jag har sedan dess arbetat i egen regi med olika uppdrag. Mitt mål är att utbilda mig till psykoterapeut och jag påbörjade min utbildning under hösten 2021. Jag undervisar på Linneuniversitet i organisation och ledarskap. 

MINA ERFARENHETER

UTBILDNING

 • KBT och PDT-terapeut- Linköpings universitet    
 • Ola Schenström- Mindfulness Steg 1 och 2
 • Göteborgs universitet- Uppdragsutbildning 15p, tillsyn och metodik
 • Högskolan Kristianstad- Socialt arbete med funktionshindrade 15p.
 • Blekinge Tekniska Högskolan, Retorik 15p
 • Lund Universitet- Filosofie masterexamen, socialt arbete
 • Högskolan Kristianstad-organisation och ledarskapspsykologi, 15p
 • Högskolan Kristianstad- Arbetsrätt och personaladministration, 30p
 • Malmö universitet- Pedagogik och inriktning mot handledning och undervisning av vuxna, 50p
 • Lund universitet- pedagogik, 30p
 • Göteborgs universitet- avancerad nivå: det sociala arbetets handledningsmetodik, 45hp
 • Lund universitet- handledningsmetodik,15p
 • Lunds universitet- Kandidatexamen socionom

ERFARENHETER

 • Universitetsadjunkt med kursansvar i organisation och ledning
 • Förbundschef
 • Verksamhetschef
 • IFO-chef
 • Socialkonsulent
 • Socialsekreterare/Projektledare
 • Samtalsterapeut inom företagshälsa och inom behandlande arbete

VOLONTÄRARBETE

 • Rädda Barnen/ Save the Children Sweden- Region sekreterare barn och ungdom. Aug 2002-Jan 2008

ANNAN UTBILDNING

 • MI
 • FREDA
 • SIGNS OF SAFETY
 • ASI
 • TBA
 • LAB
 • FAMILJETERAPI